Välkommen till SweVAD-studien

Syftet med SweVAD*-studien är att hos patienter med svår hjärtsvikt jämföra två behandlingsmetoder - mekanisk hjärtpump jämförs med bästa möjliga medicinska terapi. Samtliga sju universitetssjukhus i landet deltar och ca 75 patienter ska inkluderas. Studien startade 2016 och varje patient följs i två år.

Hemsidan riktar sig till:

  • Personal involverad i studien.
  • Personer som är intresserade att delta.
  • Personal vid sjukvårdsinrättningar, som behandlar patienter som skulle kunna delta i studien.
 
 

"För patienter med svår hjärtsvikt kan behandling med mekanisk hjärtpump vara livsavgörande, men vi måste dokumentera det i en brett upplagd studie"

- Docent och universitetsöverläkare Göran Dellgren, Transplantationscentrum vid thoraxkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

 

Principal Investigators


Dr. Henriëtte van der Wal, Universitetssjukhuset Linköping.

Dr. Lars Lund, Karolinska Universitetssjukhuset.

Dr. Ola Vedin, Akademiska Sjukhuset.

Dr. Krister Lindmark, Norrlands universitetssjukhus.

Dr. Kristjan Karason, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dr. Oscar Braun, Skånes Universitetssjukhus.

Barna Szabó, Universitetssjukhuset Örebro.
   

*Swedish evaluation of left Ventricular Assist Device as permanent treatment in end-stage heart failure.